munkavédelem1

Iparbiztonság és munkavédelem

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók gyakori félelme, a Munkavédelmi Hatóság által kiszabott bírságok, amelyek elérhetik akár a 10.000.000 Ft-os összeget is. A munkavédelmi bírságokat a legtöbb vállalkozás kitudja fizetni, gazdálkodni. Az igazi kockázat nem egy bírság, hanem egy esetlegesen bekövetkező munkabaleset!

Ha a munkáltató nem alkalmaz megfelelő szaktudással rendelkező szolgáltatót, nem tart fent egy elfogadható munkavédelmi színvonalat, akkor szinte biztos, hogy a munkabalesettel kapcsolatos összes orvosi és járulékos költséget rá fogják terhelni, továbbá még munkavédelmi bírságot is kiszabnak. Ezeknek a tételeknek az összessége többszöröse a normál munkavédelmi bírságnak.

A munkavédelem fogalmi körébe tartoznak mindazok az intézkedések, előírások, szabályozások, amelyek rendeltetése a munkavállalók testi épségének, egészségének megóvása. Ezek a következők:

 • az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása, fenntartása, fejlesztése
 • a baleseti ártalmak és balesetek megelőzése
 • a balesetek megelőzésének tárgyi és személyi feltételeinek a megteremtése, ezek bővítése, ellenőrzése és bírságolása
 • a munkáltatók és az alkalmazottak együttműködése

A munkavédelem szervezeti ellenőrzését és felépítését jogszabály rendeli el, ugyanakkor a munkavédelem meghatározza a foglalkozási ártalmak, balesetek, megbetegedések prevenciójának a módszereit is. Abban az esetben lehet eredményes a munkavédelem, ha felöleli a szervezetek összes tevékenységét, az ellenőrzést és ez egy egységes szervezeti struktúrát alkot.

27évszakértelem
1000+elégedett ügyfél
100%elhivatottság
100%iparbiztonság

Cégünk rendelkezik valamennyi szükséges szakképesítéssel az iparbiztonság területén, így többek között:

 • felsőfokú munkavédelemi
 • felsőfokú tűzvédelemi
 • és jogász szakképesítéssel

Széleskörű biztonsági ismereteinknek köszönhetően képesek vagyunk egykézben tartani és eleget tenni valamennyi iparbiztonsági, kötelezettségének a:

 • munkavédelem
 • tűzvédelem
 • munkaegészségügy
 • és környezetvédelem területén

Levesszük a munkavédelmmel kapcsolatos terheket válláról!

Bízza ránk vállalkozása iparbiztonsági megfeleltetését!

Munkahelyi kockázatértékelés készítése

A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelezettsége. Ennek folyamán az összes tényezőt figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges veszélyeket és intézkedési tervet készítünk.

Biztonsági jelzések meghatározása, beszerzése

A veszélyekre és egészségkárosító hatásokra minden érintett figyelmét fel kell hívni. Ezzel kapcsolatban meghatározzuk a szükséges biztonsági jelöléseket és a legmegfelelőbb helyen helyezzük ki azokat.

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének meghatározása

Az orvosi vizsgálatok gyakoriságát külön jogszabály határozza meg. Ezzel kapcsolatban meghatározzuk a dolgozói orvosi vizsgálatok gyakoriságát, szükség esetén megszervezzük a foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelkezésre állását.

Munkavédelmi szabályzat készítése

Bár a Munkavédelmi Szabályzat elkészítése nem előírás, azonban bizonyos dokumentációk megléte kötelező. Ezeket az iratokat egyenként ellenőrzi a munkavédelmi hatóság, és a dokumentumok hiányossága esetén bírságot szab ki.

Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése

A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő összes veszélyre és egészségkárosító hatásra. Ennek érdekében egy felmérés alkalmával megismerkedünk a munkakörülményekkel, majd észrevételeink alapján megtartjuk a dolgozók számára megfelelő oktatást.

Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lefolytatása

A munkabiztonsági üzembe helyezés lefolytatását a veszélyes gépek esetén a 16/2008 NFGM rendelet írja elő minden használó, üzemeltető részére. Ezt igény szerint teljes egészében elvégezzük, beleértve a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokat is.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

A berendezések megfelelő biztonsági szintjének fenntartására a törvény által is előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatokat végzünk és meghatározzuk azok gyakoriságát.

Szakmai képviselet az ellenőrző hatóságok felé

A Munkavédelmi Hatóság ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak munkavédelmi ellenőrzéseket a telephelyeken, irodákban, munkaterületeken. Szerződött partnereinknek helyszíni képviseletet biztosítunk az ilyen látogatások alkalmával, ugyanis ha a munkavédelmi megbízott nem vesz részt tevékenyen a hatósági bejáráson, az gyakran munkavédelmi bírságot eredményez.

Veszélyes anyagoknál biztonsági adatlapok beszerzése, nyilvántartás készítése

A 44/2000 EüM rendelet előírásainak megfelelően listázzuk és bejelentük a veszélyes anyagokat, keverékeket.

Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé

Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelessége azt kivizsgálni és jelenteni. Ennek egyik oka, hogy a hatóságok felé tisztázódjon, ki okolható a baleset miatt. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet készítünk, hogy a baleset többé ne fordulhasson elő.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.

Jogi tanácsadás az iparbiztonság területén

A teljes műszaki tanácsadástól kezdve egészen a munkajogi, munkabiztonsági kérdéseken át, jogi tanácsadással állunk rendelkezésére.

Általánydíjas szerződés

A többszörösen módosított 1993. XCIII. munkavédelmi törvény, a módosított 5/1993. (XII. 26.) MüM. számú rendelet alapján a munkabiztonsággal, és a módosított 1996. XXXI. törvény, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet figyelembevételével a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzése.

A havi átalánydíjas munkavédelmi partnerinknél folyamatos  rendelkezésre állást biztosítunk. Tehát munkabalesetek esetén, Munkavédelmi Hatósági ellenőrzéskor vagy munkavédelmi kérdésekben azonnal a partnereink részére elérhetőek vagyunk, és a felmerülő problémák megoldásáért külön díjakat nem számítunk fel!

 • kockázatértékelések elkészítése,
 • egyéb dokumentumok elkészítése (Munkavédelmi Szabályzat, Egyéni védőeszköz juttatási, rend, Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, Átfogó megelőzési stratégia, nyomtatványok elkészítése, stb.)
 • munkavédelmi oktatások megtartása,
 • dokumentált munkavédelmi bejárások elvégzése,
 • munkabalesetek kivizsgálása.
Eseti jellegű megbízások

Cégünk vállalja valamennyi munkavédelemmel kapcsolatos feladat eseti jellegű ellátását. Így többek között rendelkezésre állunk:

 • munkaegészségügyi szaktevékenység,
 • munkavédelmi szaktevékenység:
 • újraindításnál a munkavédelmi szempontú felülvizsgálat lefolytatása,
 • munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálat,
 • egyéni védőeszközök juttatásának belső szabályozásának elkészítése,
 • súlyos-tömeges azonnali bejelentésre kötelezett balesetek kivizsgálása,
 • soron kívüli gép, berendezés felülvizsgálata,
 • kockázat elemzés.

Teljeskörű biztonságtechnikai audit

Legújabb szolgáltatásunk keretei között vállaljuk cégének teljeskörű biztonságtechnikai auditálását. A biztonságtechnikai felülvizsgálat keretei között munkavédelmi, tűzvédelmi, valamint jogász szakembereink egy komplex felmérést készítenek a:

 • munkavédelem
 • tűzvédelem
 • környezetvédelem
 • munkaegészségügy
 • vagyonvédelem és
 • adatvédelem

területén. Az ellenőrzéseket minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, azokkal való összhangban folytatjuk. Az auditálás során valamennyi érintett területet alapos vizsgálat alá vonjuk, ellenőrizzük a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, majd végezetül egy jelentést állítunk össze, amelyben rámutatunk az esetleges hiányosságokra, problémákra. A jelentések mellé csatoljuk továbbá megoldási javaslatainkat, amelyek mentén orvosolhatóak az egyes problémák. Igény szerint természetesen mi is állunk rendelkezésére az audit során megvilágított hiányosságok kiküszöbölésére!

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Szakértőink ingyenes helyszíni felmérés keretében segítenek Önnek megtalálni az ideális megoldást!

 Amennyiben kérdése van meglévő szolgáltatásával kapcsolatban, vagy új szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban fordulna hozzánk, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

+36 42 275-130

riatell@riatell.hu

www.riatell.hu

 • Megismertem a RIA-TELL Vagyonvédelem adatkezelési tájékoztatóját.

  Kérjen visszahívást és ingyenes helyszíni felmérést, hogy szakértőink kialakíthassák ingatlanában a maximális biztonságot nyújtó védelmi rendszert!

  TELEFON

  +36 42 275 130

  E-MAIL

  riatell@riatell.hu