tűzvédelem1

Iparbiztonság és tűzvédelem

A tűzvédelem szabályai a Tűzvédelmi Szabályzatban vannak rögzítve, amelyek ismerete, alkalmazása valamint betartása, minden munkáltató és munkavállaló kötelessége. Fontos, hogy a jogszabályokban meghatározott tűzvédelem szabályainak a betartásáról, a szükséges feltételek biztosítsáról a vállalat vezetése megfelelő felkészültséggel gondoskodjon.

A munkavállalókkal ismertetni kell a tűzvédelmi előírásokat, a tűz elleni védekezésről szóló kötelezettségeiket, erre viszont csak egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy lesz képes. Fontos kihangsúlyozni, hogy minden esetben, kötelező módon figyelembe kell venni és be kell tartani a tűzvédelem szabályait, a hatósági előírásokat valamint a szabványokat.

Minden munkáltató érdeke és kötelessége, úgy a tűzvédelmi előírások, mint a törvénymódosítások ismerete, valamint az oktatások megtartása az alkalmazottak részére, hiszen ezen jogszabályok ismerete és betartása életeket menthet meg.

Egy vállalkozás számára tűzvédelmi feladatként jelentkezik többek között:

 • a tevékenységükhöz kötődő, az ezzel kapcsolatos tűzvédelemről önmaguknak kötelesek gondoskodni
 • megfelelő védelem biztosítása az alkalmazottak számára
 • az általuk nyújtott szolgáltatások, illetve az általuk létrehozott termékek ne jelentsenek veszélyt a felhasználók számára
 • a rendeltetésszerű üzemelés alatt ne jelentsenek robbanás- és tűzveszélyt a környezetük számára
 • biztosítsák a megfelelő tárgyi, személyi és szervezeti feltételeket a tevékenységek során keletkezhető műszaki- vagy tűzbaleset észrevételéhez, jelzéséhez, elhárításához, eloltásához

A tűzvédelem szabályainak, előírásainak a betartása minden gazdálkodó szervnek a kötelessége. Ugyanakkor a kötelező módon tűzvédelmi szakembert kell alkalmazniuk az olyan intézményeknek, cégeknek, mezőgazdasági tevékenységet folytató szervezeteknek, ahol több mint 100 főt foglalkoztatnak.

27évszakértelem
1000+elégedett ügyfél
100%elhivatottság
100%iparbiztonság

Cégünk rendelkezik valamennyi szükséges szakképesítéssel az iparbiztonság területén, így többek között:

 • felsőfokú munkavédelemi
 • felsőfokú tűzvédelemi
 • és jogász szakképesítéssel

Széleskörű biztonsági ismereteinknek köszönhetően képesek vagyunk egykézben tartani és eleget tenni valamennyi iparbiztonsági, kötelezettségének a:

 • munkavédelem
 • tűzvédelem
 • munkaegészségügy
 • és környezetvédelem területén

Levesszük a munkavédelmmel kapcsolatos terheket válláról!

Bízza ránk vállalkozása iparbiztonsági megfeleltetését!

Tűzvédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálat

Elkészítjük a munkáltató tűzvédelmi szabályzatát, aktualizáljuk az ezzel kapcsolatos dokumentumokat.

Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás

Elvégezzük a munkáltató létesítményeinek tűzvédelmi osztályba sorolását a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával.

Tűzriadó terv kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata

A tűzriadó terv elkészítése során a cél az, hogy mindenki biztosságosan kijusson a létesítményből. Konkrétan meghatározza tűz esetén a teendőket és a felelősségi köröket.

Munkaterületek rendszeres ellenőrzése és az észrevételek jelzése

Munkatársunk ellenőrzi a munkaterületeket, létesítményeket. A bejárás során észrevételeiket jegyzőkönyvbe írják, ha szükséges a hiányosságokat megszüntetik, kijavítják.

Tűzvédelmi oktatás

A munkavégzésben részt vevő ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

Tűzesetek kivizsgálása

Kivizsgáljuk az esetleges tűzeseteket és javaslatot teszünk, hogyan lehetne elkerülni őket. Igény szerint állandó tűzvédelmi szaktevékenységet látunk el, amely magába foglalja a jogszabályi változások követését, a megbízó tűzvédelmet is érintő tevékenységeinek nyomon követését és támogatását.

Tűzvédelmi nyilvántartások elkészítése

A tűzvédelmi jogszabályok az üzemeltetőt különböző nyilvántartások elkészítésére kötelezik, amelyek elkészítése és esetenként vezetése szakmai ismereteket igényel. Igény esetén elkészítjük és vezetjük ezeket a nyilvántartásokat.

Tűzvédelmi eszközök, felszerelések meghatározása

A szükséges tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek típusának, töltetének meghatározása szakismereteket igényel. Sajnálatos módon a nem megfelelő oltóeszköz nagyobb kárt okozhat, mint annak hiánya.

Általánydíjas szerződés

Havi, általánydíjas szolgáltatások: A havi átalánydíjas tűzvédelmi partnerinknél folyamatos rendelkezésre állást biztosítunk. Tűzesetek bekövetkezésekor, Hatósági ellenőrzéskor vagy tűzvédelmi kérdésekben azonnal a partnereink részére elérhetőek vagyunk, és a felmerülő problémák megoldásáért külön díjakat nem számítunk fel.

 • Tűzvédelmi Szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás elkészítése,
 • tűzvédelmi oktatások megtartása,
 • dokumentált tűzvédelmi bejárások elvégzése,
 • irányfények időszakos felülvizsgálata,
 • tűzoltó készülékek, tűzcsapok felülvizsgálata,
 • tűzgátló ajtók, tömítések féléves felülvizsgálata,
 • tűzvédelmi szabványossági,- és villámvédelmi rendszer felülvizsgálat elvégzése.
Eseti jellegű megbízások

Tűzvédelemmel kapcsolatos eseti jellegű szolgáltatások: Cégünk vállalja valamennyi tűzvédelemmel kapcsolatos feladat eseti jellegű ellátását is. Így többek között rendelkezésre állunk:

 • Tűvédelmi Szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata,
 • munkaterületek ellenőrzése és az észrevételek jelzése,
 • tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás,
 • tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása,
 • tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása és ellenőrzése,
 • tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása,
 • beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, karbantartása,
 • tűzoltó vízforrások és beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata.

Teljeskörű biztonságtechnikai audit

Legújabb szolgáltatásunk keretei között vállaljuk cégének teljeskörű biztonságtechnikai auditálását. A biztonságtechnikai felülvizsgálat keretei között munkavédelmi, tűzvédelmi, valamint jogász szakembereink egy komplex felmérést készítenek a:

 • munkavédelem
 • tűzvédelem
 • környezetvédelem
 • munkaegészségügy
 • vagyonvédelem és
 • adatvédelem

területén. Az ellenőrzéseket minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, azokkal való összhangban folytatjuk. Az auditálás során valamennyi érintett területet alapos vizsgálat alá vonjuk, ellenőrizzük a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést, majd végezetül egy jelentést állítunk össze, amelyben rámutatunk az esetleges hiányosságokra, problémákra. A jelentések mellé csatoljuk továbbá megoldási javaslatainkat, amelyek mentén orvosolhatóak az egyes problémák. Igény szerint természetesen mi is állunk rendelkezésére az audit során megvilágított hiányosságok kiküszöbölésére!

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Szakértőink ingyenes helyszíni felmérés keretében segítenek Önnek megtalálni az ideális megoldást!

 Amennyiben kérdése van meglévő szolgáltatásával kapcsolatban, vagy új szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban fordulna hozzánk, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

+36 42 275-130

riatell@riatell.hu

www.riatell.hu

 • Megismertem a RIA-TELL Vagyonvédelem adatkezelési tájékoztatóját.

  Kérjen visszahívást és ingyenes helyszíni felmérést, hogy szakértőink kialakíthassák ingatlanában a maximális biztonságot nyújtó védelmi rendszert!

  TELEFON

  +36 42 275 130

  E-MAIL

  riatell@riatell.hu