A kamerarendszerek a szó legszorosabb értelmében nem a kifejezett védelmi eszközök köré sorolandó megoldások, ugyanakkor mégis az emberi élet, a magántulajdon és a közterületeken található értékek védelmének egyik legmodernebb formáját testesíti meg.

Az elektronikus megfigyelőrendszerek esetében kifejezetten fontos, hogy a legjobb eredmény nyújtásához a legmegfelelőbb eszközöket használjuk fel, vegyük figyelembe a figyelendő objektum valamennyi adottságát, természeti körülményeit. (pl. napkelte, napnyugta, növényzet mozgása) Ezekre való figyelemmel a kamerarendszerek tervezését, telepítését érdemes szakemberre bízni. Mindig érdemes mérlegelni milyen célból kerül telepítésre egy megfigyelőrendszer, illetve, hogy mit várunk tőle, mire legyen képes.  Nem érdemes például egy kis üzletben milliós nagyságrendű kamerarendszert telepíteni, ha csak néhány ezer forinttal tudnánk csökkenteni az üzlet veszteségét. Ugyanígy felesleges több megapixeles IP kamerákat felszerelni, ha jóval egyszerűbb eszközökkel is kellően részletgazdag felvételek készíthetőek.

Az elektronikus megfigyelőrendszerek gazdasági célú (cégek gazdasági tevékenységükkel összefüggésben) alkalmazásával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy azoknak különböző jogi szabályozásoknak is meg kell, hogy feleljenek. Amennyiben az adott cég úgy alaklmaz kamerarendszert, hogy annak felvételein magánszemélyek is láthatóak (munkavállalók, vásárlók, szolgáltatást igénybevevők, stb.) adatkezelőnek fog minősülni. Cégünk természetesen igény esetén vállalja a megfigyelőrendszerek adatkezelési előírásoknak való teljeskörű megfeleltetését, ezzel összefüggésben pedig a szükséges tájékoztatók, nyílvántartások elkészítését is. (Adatvédelmi szolgáltatásinkról részletesebben ITT tájékozódhat.)

Prémium minőségű megfigyelő rendszerek

Ingyenes mobil applikáció

Szakképzett telepítő csapat

Ingyenes helyszíni felmérés

Adatvédelmi megfeleltetőség

AHD kamerarendszerek:

Az AHD kialakítású rendszerek esetében valamennyi felszerelt kamera kábelen keresztül csatlakozik egy rögzítő egységhez. Leggyakrabban cső illetve dómkamerákat használunk, amelyek tartalmazzák mind a kamera elektronikáját, az objektívet, valamint az éjszakai megvilágításhoz szükséges infravörös LED-eket is. Az AHD rendszerek előnye, hogy használhatóak akár a már meglévő hagyományos koax vagy csavart érpáros kábelezésen is. A már meglévő kábelezést felhasználva egyszerűen ki tudunk alakítani egy HD minőségű kamerarendszert. Az AHD kamerák estében lehetőség nyílik akár a Full HD, azaz 1920 × 1080 képpont elérésére is. Az IP alapú kamerarendszerektől eltérően a jeltovábbítás nem digitális, azonban  így is kiváló, folyamatos képet fogunk kapni a 25 kép/mp gyakoriságú képfrissítésnek köszönhetően.

IP alapú kamerarendszerek:

Az IP alapú kamerarendszer nagyon hasonlóan működik az analóghoz, azonban az üzemeltetéséhez szükség van egy hálózati kapcsoló eszközre (switch/router), amely biztosítja a kapcsolatot a kamerák és az NVR (rögzítőegység) között. A rögzítést alapvetően egy hálózati rögzítő egység végezi, de ma már használhatunk akár memóriakártyára rögzítő IP kamerákat is, amelyek vezeték nélkül képesek kapcsolódni a hálozathoz. A digitális kamerákkal sokkal jobb minőségű, részletgazdagabb képet kaphatunk a megfigyelt területről, mintha analóg rendszert használnánk. Az IP kamerák képeit bármilyen internet eléréssel rendelkező eszkközről megtekinthetjük.

Kameraképek megtekintése távolról

Ma már a legtöbb rögzító egység rendelkezik internet kapcsolattal, amelynek segítségével megfigyelőrendszerünk képeit távolról is elérhetjük. Az általunk használt és telepített rendszerek kompatibilisek a legtöbb ingyenes kamerakép megtekintésre alkalmas applikációval. Ezeket a programokat mobiltelefonra, táblagépre vagy számítógépre is telepíthetjük és legyünk bárhol is, ha megfelelő internetkapcsolat áll rendelkezésünkre a kamerák élőképeit megtekinthetjük, vagy akár a korábban rögzített felvételeket is visszanézhetjük.

Amennyiben olyan helyre szeretne kamerarendszert telepíteni ahol nincs kiépítve megfelelő internetkapcsolat, (pl. építkezés, ipartelep, raktár) de fontos szempont a kameraképek távoli elérése annak sincs akadálya, ugyanis egy mobilinternet kapcsolatot biztosító router elhelyezésével képesek leszünk biztosítani a megfelelő kapcsolatot.

Családi házak, nyaralók

Általános igazság, hogy az elkövetők sehol sem szeretik a kamerákat, mozgásérzékelős lámpákat, a rácsokat, riasztókat, a hangosan ugató kutyát, és a túl bonyolult biztonsági záraktól is inkább távol tartják magukat. Az egyetlen lényeges szempont, hogy akadálytalanul és gyorsan bejussanak az adott helyre, és könnyen menekülhessenek onnan. Nem szeretik, ha kamera figyeli és rögzíti a mozgásukat, öltözéküket, ismertetőjegyeiket, és azt sem, ha az elkövetés pontos időpontja másodpercre pontosan bizonyítható. A kamerarendszerek nem kifejezetten a betöréseket akadályozzák, sokkal inkább megkönyítik az utólagos bizonyitást. Ma már a legtöbb kamerarendszer képes a mozgásváltozásokról is jelzéseket küldeni, így ha egy olyan helyre kerül felszerelésre egy kamera ahol nincs folyamatos képtartomány változás, a mozgásról a tulajdonos azonnali értesítést kaphat elektronikus formában.

A rendőrségi statisztikák szerint 3x nagyobb eséllyel törnek be olyan családi házba, nyaralóba ahol nincs kamerás megfigyelőrendszer, vagy riasztórendszer.

 

Üzlet helyiségek, vendéglátó helyiségek

Abban az esetben ha üzlethelyiségét vagy vendéglátóipari helyiségét szeretné  megfigyelőrendszer alkalmazásával felügyelni az elsődleges szempont mindig annak meghatározása, hogy milyen célból kerülnrk majd a kamerák elhelyezésre.  Erre azért van szükség, mert a hatályos adatvédelmi rendelkezések kifejezetten megkövetelik, hogy személyes adatokat csak célhozkötött módon és szükséges mértékben lehet kezelni. Abban az esetben ha a kamerafelvételeken magánszemélyek (vásárlók, vendégek) vagy munkavállalók is szerepelni fognak a helyiség üzemeltetője adatkezelőnek fog minősülni,  amelynek be kell tartania a személyes adatkezelésekre vonatkozó valamennyi előírást. Igény szerint természetesen ebben is segítségére leszünk.  (Adatvédelmi szolgáltatásinkról részletesebben ITT tájékozódhat.)

Mire lehet alkalmas egy jól megtervezett és telepített kamerarendszer? Leggyakrabban lopások, besurranó tolvajok, az üzlet, valamint a vendégek megkárosítása ellen képes védelmet nyújtani. A parkolókban elhelyezett kamerák a gépjárművek biztonságát is szolgálják, azonban lényeges, hogy minden egyes felhasználási célt megfelelő jogalappal is alá kell majd támasztani. Fontos megemlíteni továbbá azt is, hogy a kamerarendszereknek már önmagukban is kifejezetten nagy visszatartó erejük van. 

Térfigyelőrendszerek

A térfigyelőrendszerek elsősorban a közterületek megfigyelésére, valamint az adott területen található értékek, a magántulajdon és a közbiztonság védelmét hivatottak szolgáni. A térfigyelő kamerák a rendőri jelenlétet természetesen nem képesek helyettesíteni, azonban a bűncselekmények megelőzésében valamint felderítésében meghatározó szerepet töltenek be. 

A hatályos jogi szabályozás szerint jelenleg térfigyelő rendszert kizárólag a rendőrség valamint az önkormányzati közterület felügyelet üzemeltethet. A felvételek kezelése szigorú törvényi szabályozás mellett valósul meg. Térfigyelőrendszerek esetében az értékelhető képek kiemelt fontosságúak, ennek biztosításához elengedhetetlen a kamerák körültekintő kiválasztása.  A kiválasztáskor fontos szempont a megfigyelendő közterület jellege, valamint az is, hogy van-e álladó kezelőszemélyzet a megfigyelési ponton.

A megbízható működésen túl fontos szempont, hogy a kamerák éjszaka is értékelhető képet nyújtsanak. Megfelelő közvilágítás esetén jó minőségű éjszakai képek készíthetőek. Azokon a területeken, ahol a közvilágítás nem megfelelő, vagy egyáltalán nincs, ott célszerű a rendszert infravörös megvilágítókkal kiegészíteni.

Társasházak, lakóparkok, lépcsőházak

A társasházakban elhelyezett kamerák alkalmasak lehetnek többek között a  házba betérő idegen személyek rögzítésére, (ruházat, arc, mozgás, érkezés időpontja, módjának rögzítése) a lépcsőház védelmére, betörések, rongálások, szemetelés, garázdálkodás, lopások megelőzésére, parkolóban található gépjárművek figyelésére, valamint utólagos bizonyítások lefolytatására.

Fontos, hogy a társasház közös helyiségeiben elhelyezett kamerákról a lakóközösségnek kell döntenie, amely tényt a társashát szervezeti és működési szabályzatában is rögzíteni kell. Társasházak esetén is különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a személyes szféra védelmére és a személyes adatok kezelésére. Ugyan a társasházak a szószoros értelmében nem jogi személyek, azonban meghatározott jogkörökben mégis rendelkeznek jogképességgel. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása körében főszabály szerint maga a társasház lesz az adatkezelő. A társasháznak is szükségszerint rendelkeznie kell egy jólérthető, nyílvános adatkezelési tájékoztatóval, valamint biztosítania kell az érintett személyek jogérvényesítési lehetőségeit. Igény szerint természetesen az adatvédelmi megfeleltetésben is segítséget nyújtunk.

A kamerarendszerek és az adatvédelem

Az elektronikus megfigyelőrendszerek és az adatvédelem kapcsolata abban az esetben lesz hangsúlyos, amikor a kamerarendszer üzemeltetője, mint adatkezelő valósítja meg a személyes adatok kezelését. Ebből következik tehát, hogy kizárólag magáncélú felhasználás esetén (pl. saját lakásunk, udvarunk védelme) nincs különösebb relevanciája a személyes adatok kezelésének. Minden felhasználó addig és úgyőrzi felvételeit ahogy azt jónak látja. Más a helyzet azonban akkor, amikor a felvételeket a rendszer üzemeltetője már nem, mint magánszemély, hanem mint valamely gazdálkodó vagy szolgáltatást nyújtó szervezetként kezeli. Ilyen esetben ha a felvételeken megjelennek magánszemélyek is (pl. vásárlók, szolgáltatást igénybevevők, munkavállalók) adatkezelőnek fog minősülni. Jelen esetben személyes adat lesz a magánszemélyek arcképmása, cselekvése, ruházata, hangja (feltéve ha történik hangrögzítés).  Adatkezelő az aki meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait. Ha tehát vállalkozása/szervezete határozza meg, hogy miért és hogyan történik a személyes adatok kezelése, adatkezelőnek minősül. Az elektronikusmegfigyelőrendszerek vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az adatkezelő határozza meg a kamerák számát, mit figyeljenek, hol legyenek elhelyezve stb. A 2018 május 25.-én hatálybalépett ún. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) részletesen igyekszik szabályozni az adatkezelésekre vonatkozó előírásokat, amelyeket minden Uniós tagállam adatkezelőjének egységesen be kell tartania.

Amennyiben kamerarendszer kiépítésén gondolkozik érdemes már eleve úgy megtervezni azt, hogy az biztosan megfeleljen mind a hazai, mind az uniós jogi normáknak. Természetesen igény szerint már meglévő kamerarendszerét is képesek vagyunk a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleltetni. Adatvédelmi szolgáltatásainkról tájékozódjon részletesebben!

Gyakran ismételt kérdések

 1. Mikor válasszam az AHD kamerarendszert?
  • ha nem arc- vagy rendszámfelismerés a cél, és az alacsonyabb ár érdekében megelégszik kisebb felbontással,
  • ha kis területet (pár métert) akar megfigyelni,
  • ha közel vannak a kamerák a rögzítőhöz,
  • ha kis sávszélesség áll rendelkezésre a távoli betekintéshez vagy
  • ha nem akar plusz funkciókat (kontaktusvezérlést, kétirányú hangot, stb).
 2. Mikor válasszak IP kamerarendszert?
  • ha kiváló képminőséget szeretne,
  • ha nagy területet szeretne figyelni,
  • ha vezeték nélküli megoldásra van szüksége,
  • ha nagy távolságra van a kamerája a rögzítőtől,
  • ha nem szeretne rögzítőt (csak felhőbe, számítógépre, vagy SD kártyára rögzítene)
 3. Mikor van lehetőség a kameraképek távoli elérésére?

  Az általunk használt és telepített rendszerek kompatibilisek a legtöbb ingyenes kamerakép megtekintésre alkalmas applikációval. Ezeket a programokat mobiltelefonra, táblagépre vagy számítógépre is telepíthetjük és legyünk bárhol is, ha megfelelő internetkapcsolat áll rendelkezésünkre a kamerák élőképeit megtekinthetjük, vagy akár a korábban rögzített felvételeket is visszanézhetjük.

 4. A kamera képes jelzést küldeni ha mozgást érzékel?

  Annak érdekében, hogy a kamerarendszer ne rögzítsen olyankor is amikor nincs mozgás, a legtöbb rögzítőn be lehet állítani, hogy csak mozgásra rögzítsen. Jelen eseben a mozgásérzékelés nem egyezik meg a riasztórendszereknél használt mozgásérzékelők fogalmával. A kamerarendszer az úgynevezett képtartományváltozást képes felismerni és erre elindítani a rögzítést. A legtöbb kamerarendszer már képes arra, hogy ha biztosított az internet elérés, a képtartományváltozásról elektronikus formában, e-mailen értesítést küldjön, akár az elkészített felvétellel együtt.

 5. Lehetséges, hogy nem rögzít mindent a kamera?

  Igen. A kameraképet utólag, szoftveresen ki lehet maszkolni. Így elkerülhető, hogy olyan részek is szerepeljenek a felvételeken amiket nem szeretnénk. Ennek adatkezelési szempontból is különös jelentősége van. (pl. utcán való forgalom, szomszéd kertje, stb.)

 6. Mi az a hibrid rögzítő?

  A hibrid rögzítők az analóg és az IP rögzítők keverékei: egyaránt tudnak analóg kamerákról és IP kamerákról is képet fogadni, illetve tárolni azt.

 7. Meddig tárolja a rögzítő a felvételeket?

  Ez alapvetően függ a kamerák felbontásától, a kamerák számától, illetve, hogy mekkora memóriaegység került elhelyezésre a rögzítőbe. Mindig ügyfeleink igényeihez igazodva alakítjuk ki a rögzítési idő hosszát. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az adatkezelőnek minősülő üzemeltetőknek a jogszabályi előírásokravaló figyelemmel kell kialakítaniuk a rögzítési idő hosszát!

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Szakértőink ingyenes helyszíni felmérés keretében segítenek Önnek megtalálni az ideális megoldást!

 Amennyiben kérdése van meglévő szolgáltatásával kapcsolatban, vagy új szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban fordulna hozzánk, kérjük töltse ki az alábbi űrlapot és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.

+36 42 275-130

riatell@riatell.hu

www.riatell.hu

 • Megismertem a RIA-TELL Vagyonvédelem adatkezelési tájékoztatóját.

  Kérjen visszahívást és ingyenes helyszíni felmérést, hogy szakértőink kialakíthassák ingatlanában a maximális biztonságot nyújtó védelmi rendszert!

  TELEFON

  +36 42 275 130

  E-MAIL

  riatell@riatell.hu